Opis zdjęcia       Towarzystwo Przyjaciół Bronowic powstało w 1995 roku. Celem Towarzystwa jest upowszechnianie wiedzy o Bronowicach, kultywowanie tradycji, a także troska o stan i ochronę zabytków w Bronowicach.

Jesienią 2009 roku rozpoczęły się prace konserwacyjne kapliczki przy grobie Lucjana Rydla, poety, dramatopisarza, nauczyciela akademickiego, działacza społecznego "pana młodego z Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Przy pomocy Zarządu Cmentarza Rakowickiego oraz zaangażowaniu i pomocy finansowej Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa i Towarzystwa Przyjaciół Bronowic kapliczka przy grobie poety została odrestaurowana w 140. rocznicę urodzin Lucjana Rydla. Kopię obrazu Matki Bożej "Bronowickiej" autorstwa Włodzimierza Tetmajera wykonała Anna Gawrońska, sympatyk Bronowic Małych, konserwator Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Więcej informacji o działalności TPB w sekcji "O Towarzystwie".