Powstanie i działalność Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

     Z tradycji historycznej Bronowic Małych wyrosło Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, które powstało w 1995 r., w rok po uroczystych obchodach 700-lecia lokacji Bronowic. Grupa osób, mieszkańców Bronowic, zaangażowana w ich organizację, doszła wówczas do wniosku, że nie można porzucać zapoczątkowanych w czasie obchodów rocznicowych planów oraz pomysłów. Przeszłość i tradycje Bronowic były inspiracją do powstania naszego stowarzyszenia. Inicjatorami powstania TPB byli: Grzegorz Baran, Małgorzta Bryła, Monika Gocyk, Wojciech Hausner, Barbara Miszczyk, Stanisław Młodzianowski, Leszek Pilawski, Anna Rydlówna, Paweł Wierzbicki (pierwszy długoletni prezes TPB). Honorowym prezesem TPB jest były proboszcz parafii św. Antoniego w Bronowicach Małych, ks. prałat Leopold Witek. Honorowym członkiem naszego stowarzyszenia jest ks. Kardynał Franciszek Macharski. Honorowym członkiem była również nieżyjąca już pani Krystyna Tetmajer-Skąpska, najmłodsza córka Włodzimierza Tetmajera. Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Bronowic mieści się w sali domu parafialnego Kana Galilejska parafii św. Antoniego, przy ul. Pod Strzechą 16.

     TPB jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Ma swojego patrona; jest nim św. Stanisław b.m., a 9 maja - data lokacji Bronowic - jest świętem Towarzystwa. Początkowo TPB liczyło 35 członków. Obecnie stan osobowy naszego stowarzyszenia jest prawie podwojony. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto Bronowice traktuje, jak swoją "Małą Ojczyznę". Obecnie trwa 9. kadencja działalności zarządu, każda kadencja trwa dwa lata.

     W obecnym składzie zarządu TPB na lata 2012-2014 działają następujące osoby: Barbara Miszczyk - prezes, Piotr Szmigielski - wiceprezes, Magdalena Dyras - sekretarz, Anna Hodbod - skarbnik, członkowie zarządu: Anna Korajda, Barbara Słowikowska, Mariusz Cichoński, Mieczysław Stachura, Tomasz Kozynacki. W Komisji Rewizyjnej zaś: Zdzisław Gołąb - przewodniczący, Irena Pleń i Stanisław Młodzianowski - członkowie.

Cele działania Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

     Celem Towarzystwa jest między innymi: upowszechnianie wiedzy o Bronowicach, kultywowanie tradycji, troska o stan i ochronę zabytków i pamiątek w Bronowicach, inspirowanie i popieranie wszelkich inicjatyw o charakterze społeczno-użytecznym i kulturalnym. Towarzystwo Przyjaciół Bronowic realizuje powyższe cele przez następujące działania i inicjatywy:

     Wszystkie powyższe zadania i przedsięwzięcia opierają się na pracy społecznej ogółu członków naszego stowarzyszenia. Dzięki ich zaangażowaniu, ofiarności i pracy TPB istnieje już 15 lat. Także współpraca z Muzeum Regionalnym mieszczącym się w Rydlówce, w szczególności z panią Marią Rydlową, kustoszem i opiekunem tego muzeum, z Fundacją im. W. Tetmajera, z członkami rodziny W. Tetmajera, panią Elżbietą Konstanty i panem Marcinem Konstanty oraz Szkołą Podstawową nr 50 ubogacają naszą działalność oraz mobilizują do dalszych zadań. Mam nadzieję, że pomysłów i chęci do dalszego zaangażowania na rzecz naszej "Małej Ojczyzny", jaką są dla nas Bronowice nie zabraknie.

Oprac. Barbara Miszczyk