Opis zdjęcia

     Ukazał się najnowszy 29. numer Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich, które można nabyć w firmie "Dante" przy ul. Walek-Walewskiego 4 oraz w kiosku ruchu przy pętli tramwajowej w Bronowicach Małych, a także u pana kościelnego w parafii pw. św. Antoniego, ul. Pod Strzechą 16.

     A w bieżącym numerze:

     Cena zeszytu: 6,-

Spis zawartości treściowej Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich nr 1-25. Nr 1 Wojciech Hausner, Z dziejów szkoły w Bronowicach Małych (1817-1945) cz. 1; Eugeniusz Duda, Tradycyjne budownictwo ludowe w Bronowicach Małych; Paweł Wierzbicki, Wspomnienie o śp. księdzu prałacie S. Truszkowskim; Elżbieta Konstanty, Michał Kołbik, W 70 rocznicę śmierci Włodzimierza Tetmajera. Nr 2 Wojciech Hausner, Z dziejów szkoły w Bronowicach Małych ( 1817 – 1945) cz. 2; Barbara Miszczyk, Krakowski strój ludowy noszony w Bronowicach na przełomie XIX i XX wieku. Próba opisu.cz.1; Ks. dr Piotr Natanek, Małgorzata Bryła, Na progu 10.lecia Ruchu- Światło-Życie przy Parafii św. Antoniego w Krakowie - Bronowicach Małych; Paweł Wierzbicki, Towarzystwo Przyjaciół Bronowic; Aniela Młynarczyk, Z wierszy bronowickich. Nr 3 Barbara Miszczyk, Krakowski strój ludowy noszony w Bronowicach na przełomie XIX i XX wieku. Próba opisu.cz.2; Paweł Wierzbicki, Uchodźcy z Czechosłowacji w Bronowicach Małych latem 1939r. Szkic z dziejów Legionu Czechów i Słowaków w Polsce; Jan Henryk Gutwiński, Nie z Bronowic, nawet nie z Krakowa; Paweł Wierzbicki, Wspomnienie o śp. Leokadii Albińskiej ( 1918-1995); Wojciech Hausner, Bronowicka Biblioteka 1994-1995. Kronika Bronowic; Aniela Młynarczyk, Pamięci męża. Nr 4. Stanisław A. Młodzianowski, Dziś do Ciebie przyjść nie mogę... (Działalność konspiracyjna W Bronowicach Małych w latach 1939-1945); Wojciech Hausner, „Dornbach”. ( Na marginesie bronowickiej konspiracji ) Jolanta Nowak, W kraju słońca; Elżbieta Konstanty, Uroczystości w Tetmajerówce; Paweł Wierzbicki, Prof. dr hab. Władysław Kraj (1930-1995); Maria Hanik, Fraszki; Lista członków Towarzystwa przyjaciół Bronowic; Aniela Młynarczyk; Żegnaj Haniu. Nr 5 Maria Rydlowa, „Betlejem Polskie” w Bronowicach Małych; Wojciech Hausner, W bronowickiej karczmie; Elżbieta Konstanty, Włodzimierz Tetmajer- Jego droga do Bronowic; Stanisław A. Młodzianowski, Bronowicki Ród Czepców; Maria Rydlowa, Wielki Tydzień; Aniela Młynarczyk, Wiersz; Barbara Brandys, Piasek pustyni, ,Ojciec, Namalowany dwór; Grażyna Zawadzka- Sęk, „Młoda Polska” w Siedemnastce; Paweł Wierzbicki, Wielki Festyn Bronowicki; Mariusz Cichoński, Turniej Piłki o puchar Towarzystwa Przyjaciół Bronowic.( 19970 Kronika Bronowicka 1996. Nr 6 Maria Rydlowa, Ks. Antoni Gigoń – pierwszy proboszcz parafii w Bronowicach Małych; Jan Trąbka, Wspomnienie o śp. Ks. Antonim Gigoniu; Karolina Grodziska, Cmentarz w Bronowicach; Jolanta Nowak, Paweł Wierzbicki, Bronowickie kapliczki, Stanisław A. Młodzianowski, Struktura i stan osobowy IV Kompanii II Baonu Zgrupowania „Żelbet” AK Barbara Miszczyk, Uroki Beskidu Niskiego; Grzegorz Baran, Wybory 97 Nr 7 Maria Rydlowa, Karol Wojtyła w Bronowicach; Jolanta Nowak, „Bronowicka” kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej; Barbara Baczyńska, Historia bronowickiego rodu Baczyńskich. Cz.1; Stanisław A. Młodzianowski, Generał Józef Haller w Bronowicach; Wojciech Hausner, Sejm widziany z Bronowic (1). Włodzimierz Tetmajer i polityka; Małgorzata Syrda –Śliwa, Wyniki sportowe zawodników KS „Bronowianka.” Cz.1 Paweł Wierzbicki, Kalendarium działań TPB w 1997 r. Walne Zgromadzenie; Spis zawartości Bronowickich Zeszytów Historyczno - Literackich nr 1-6. BZHL w prenumeracie. Nr 8. Stanisław A. Młodzianowski, Żniwa w Bronowicach; Barbara Baczyńska, Historia bronowickiego rodu Baczyńskich. Cz.2; Wojciech Hausner, Drogą Łobzowską do Bronowic; Stanisław A. Młodzianowski, Turniej Piłkarski; Stanisław A. Młodzianowski, Wyniki sportowe zawodników KS „Bronowianka”. Cz.2. Maria Hanik, Festyn Bronowicki; Lista członków Towarzystwa Przyjaciół Bronowic. Nr 9 Poświęcony 50. leciu parafii pw. Świętego Antoniego w Krakowie Bronowicach Małych. Uroczystości religijne w Bronowicach Małych przed utworzeniem oddzielnej parafii Kalendarium parafii w Bronowicach Małych Historia budowy kościoła w Bronowicach Małych; Kalendarium prac przy budowie kościoła; Budowniczowie kościoła w Bronowicach Małych; Wykaz księży w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Krakowie Bronowicach Małych; Wykaz księży nie będących wiakriuszami, którzy mieszkali przy parafii św. Antoniego Siostry Najświętszej Duszy Chrystusa pana w parafii św. Antoniego; Powołania kapłańskie i zakonne w rodzinach z Bronowic Małych; Droga do Bronowic ks. Leopolda Witka, proboszcza parafii św. Antoniego; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Bronowicach Małych w latach 1946-52; Skład osobowy zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Bronowicach Małych w latach 1946-1952; Katolickie grupy religijne, społeczne i młodzieżowe działające w latach 1946-1998 przy parafii św. Antoniego z Padwy w Bronowicach Małych; 13 grudnia 1981 w Bronowicach Małych. Nr 10. Maria Rydlowa, „Rydlówka”; Wojciech Hausner, Sołtysi Bronowic Małych ( XIII-XIV); Stanisław A. Mlodzianowski, Wrzesień 1939 w Bronowicach; Maciej Zdziaeski, Śladami bronowickiego pomnika kosmonautów; Stanisław A. Młodzianowski, Pomnik we wspomnieniach widziany z Bronowic; Małgorzta Bryła, Hej kolęda, kolęda! Edward Leja , Odszedł od nas Przyjaciel mgr inż. Leszek Pilawski Stanisław A. Młodzianowski, Wyniki sportowe KS „Bronowianka” w sezonie1998/99; Mariusz Cichoński. Święto Dzielnicy VI, Stanisław A. Młodzianowski, III Turniej Piłki nożnej o puchar Towarzystwa Przyjaciół Bronowic; Lista Członków Towarzystwa Przyjaciół Bronowic. Nr 11 Barbara Miszczyk, Krakowskie skrzynie ludowe; Paweł Wierzbicki, Kapliczka św. Jakuba; Józef Legan, Wspomnienie o Annie Grinn; Maria Rydlowa, Dlaczego Bronowice Małe?; Stanisław A. Młodzianowski, IV Turniej Piłkarski Szkól Podstawowych o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Bronowic; Grzegorz Baran, Święcone w Bronowicach; Aniela Młynarczyk, Wiersz. Nr 12 Elżbieta Pobiegły, Bronowice czasów Wesela; Maria Rydlowa, Stanisław Wyspiański na weselu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną Barbara Miszczyk, Ludwik de Laweaux – odkrywca Bronowic – historia krótkiego życia; Stanisław A. Młodzianowski, Mieszkańcy Bronowic Małych, będący pierwowzorami postaci z Wesela Stanisława Wyspiańskiego; Barbara Kożuch; Wesele w teatrze i filmie; Barbara Miszczyk, Danuta Łaskawska – kolekcjonerka sztuki ludowej; Krystyna Reinfuss- Janusz, O zbiorach Danuty Łaskowaskiej ofiarowanych do Muzeum Etnograficznego w Krakowie Stanisław A. Młodzianowski, Styczeń 1945 r. w Bronowicach Małych; Paweł Wierzbicki, Gospoda w Domu pod Złotym Rogiem. Nr 13. Wojciech Hausner, Młynówka Królewska ( XIII-XX w.) Stanisław A. Młodzianowski, Łączność Bronowic z wojskiem; Stanisław A. Młodzianowski, Zielone święta w tradycji Bronowickiej; Małgorzata Bryła, Figura św. Antoniego w Bronowicach Małych Stanisław A. Młodzianowski, Cytaty z Wesela St. Wyspiańskiego wypowiadane przez Postacie z Bronowic; Julian Kukla, Pszczelarze z Bronowic Małych Wojciech Hausner, Z notatek na sejmowych mankietach Święcone z Bronowicach 2001. Nr 14. Mirosław Porębski, Tramwajem i autobusem do Bronowic; Barbara Miszczyk, Budowa i rozwój linii kolejowych; Stanisław A. Młodzianowski, Droga z Rząski do Krakowa; Barbara Miszczyk, Historia rodziny Pani Heleny Sikory z domu Bujak; Eugeniusz Dubiel, Charakterystyka szaty roślinnej doliny „Struga Bronowicka” W Bronowicach Małych; Stanisław A. Młodzianowski, V Turniej piłki nożnej szkół podstawowych o puchar Towarzystwa Przyjaciół Bronowic; Nr 15. Piotr Worytkiewicz, Model chałupy bronowickiej Henryk Łukasik, Budowle fortyfikacyjne Twiwerdzy Kraków na terenie Bronowic; Julian Kukla, Najdłuższa i najkrótsza procesja Bożego Ciała Bronowicach Małych; Stanisław A. Młodzianowski, Bronowice Małe w historii Polski i kościoła Stanisław A. Młodzianowski, VI Turniej piłki nożnej szkół podstawowych o puchar Towarzystwa Przyjaciół Bronowic; Aniela Młynarczykowa, Pamięci Marii Leganowej. Nr 16 Papież Jan Paweł II witany zawsze serdecznie w Bronowicach; Barbara Miszczyk, Jubileusz 50.lecia kapłaństwa ks. infułata Józefa Kulinowskiego; Paweł Wierzbicki, Jubileusz 50.lecia kapłaństwa ks. infułata Józefa Kulinowskiego obchodzony w Krakowie i Bronowicach Małych, w relacjach Ilustrowanego Kuriera Codziennego i Czasu; Barbara Miszczyk, Historia pewnej fotografii związanej z jubileuszem 50.lecia kapłaństwa ks. infułata Józefa Kulinowskiego; Józef Legan, Wspomnienie o mojej żonie - Marii; Maria Rydlowa, Mój brat – Piotr; Barbara Miszczyk, Zaloty ułana , bronowicki obraz Sylweriusza Saskiego Stanisław A. Młodzianowski, „Graj piękny Cyganie”; Wojciech Hausner, Osada młyńska; Stanisław A. Młodzianowski, Bronowickie zimy; Wojciech Hausner, Bronowicka Biblioteka 1996-2001; Grzegorz Baran, Wybory samorządowe 2002 Nr 17 Kalendarium dziejów Mydlnik; Piotr Hapanowicz, Zaklika z Mydlnik, Barbara Miszczyk, Wincenty Darowski; Halina Gołąb – Mikołajska, Z kroniki szkoły w Mydlnikach; Maria Kwaśnik, Zakład Rolniczo-Doświadczalny w Mydlnikach w latach 1904-1923; Henryk Łukasik, Międzypolowy fort piechoty w Mydlnikach. Leopold Krzanowicz, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach; Halina Lipiarz - Stanisławska, Karta wspomnień mydlnickiej parafii.( Wspomnienie O Andrzeju Sikorze; Julian Kukla, Figura Matki Bożej na pręgierzu; Stanisław A. Młodzianowski, Działalność konspiracyjna w Mydlnikach w latach II wojny światowej ( 1939-1945); Stanisław Bulka, Mydlniczanie na starej fotografii; Wojciech Hausner, Czytając tabliczki z nazwami mydlnickich ulic... Małgorzata Żurek, Biblioteka w starej kuźni; Halina Gołąb – Mikołajska, Serce osiedla. Dzień dzisiejszy mydlnickiej szkoły 1989-2003. Nr 18 Wojciech Hausner, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer – o patronie szkoły notatka dla ucznia; Wojciech Hausner, Rodzinne gniazda; Barbara Miszczyk, Bronowice w malarstwie Włodzimierza Tetmajera; Józef Janczewski, O twórczości literackiej Włodzimierza Tetmajera; Krystyna Tetmajer-Skąpska, Bronowice mojego dzieciństwa; Maria Rydlowa, Włodzimierz Tetmajer – Gospodarz z Wesela; Wojciech Hausner, Polityczny salon w „Bajecznie kolorowej” wsi; Stanisław A. Młodzianowski, Pogrzeb sp. Włodzimierza Tetmajera, Kilka słów o obrazie Włodzimierza Tetmajera: Matka Boża z dzieciątkiem w stroju krakowskim; Krystyna Tetmajer Skąpska, Wojenne losy Anny Tetmajerowej z Bronowic; „ Pozostał po nim serdeczny żal.. Wspomnienie o Janie Kazimierzu Tetmajerze, fragmenty z „Czasu”, 19.12.1920; Bibliografia prac poświęconych osobie Włodzimierza Tetmajera za lata 1990-2003; Spis zawartości „Bronowickich Zeszytów Historyczno- Literackich „ nr 1-17. Nr 19 Stanisław A. Młodzianowski, Podkrakowska wieś Bronowice Małe do 1941 roku; Maria Rydlowa, Bronowice Małe – od Rogatki do przejazdu kolejowego; Wojciech Hausner, Spacer Aleją Stanisława Wyspiańskiego; Elżbieta Łażewska, Barbara Chmura, Łobzowska szkoła w Bronowicach Małych; Barbara Miszczyk, Fort nr 7 w Bronowicach; Anna Miller, Jolanta Piotrowska, (W cieniu Lucjana Rydla( szkoła podstawowa nr 93 w latach 1960-2004) Wspólnota wyrosła w „Piekarni”( parafia św. Wojciecha) Wojciech Hausner, O pierwszych latach działalno śći Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki( 1957-1970); Andrzej Mielczarek, Szkoła ze 170 letnią tradycją Szkoła przy ul. Lea Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych Krakowska Spółdzielnia Niewidomych „Sanel”; Antonina Gawron, Wspomnienia z Ochronki z ulicy Włościańskiej 3 Wojciech Hausner, Bronowice Małe 26 czerwca 1941 roku; Józef Legan, Dwie kobiety w Batalionach Chłopskich i „Zielonym Krzyżu” Małgorzata Łuszczek, Łukasz Zieliński, Wiejskie ogrody w Bronowicach małych. część.1; VIII Turniej Piłki Nożnej Szkół Dzielnicy VI. Nr 20 Barbara Miszczyk, 35 lat Muzeum Młodej polski „Rydlówka”; Lucjan Rydel, Wiersze z zbioru „Mojej żonie”; Wojciech Hausner, Toporowie – sąsiedzi Rycerza Brunona; Barbara Miszczyk, Franciszek Ksawery Stachowski, fundator kapliczek w Bronowicach Małych Stanisław A. Młodzianowski, Mieszkańcy Bronowic Małych na cmentarzu w Bronowicach Wielkich; Wojciech Hausner, Ojciec Justyn (1895-1941); Elżbieta Schönborn, Wojciech Hausner, Na Zaczarowanym Kole – wspomnienie z rodzinnych fotografii; Andrzej Mielczarek, Korzenie 170. - letniej tradycji (zanim „budowlanaka” znalazła swój dom w Bronowicach Małych); Adam Pstruś, Antoni Pstruś, kościelny w parafii p.w. św. Antoniego w Bronowicach Małych; Małgorzata Łuszczek, Szymon Zieliński, Wiejskie ogrody w Bronowicach Małych . Część druga. Krystyna Tetmajer- Skąpska, Honorowym Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Bronowic; Święto ulicy Tetmajera; Pożegnanie ks. Józefa Łatanika; Stanisław A. Młodzianowski, Pierwsza „Pasterka” w Bronowicach Małych” Chochole chochole pięknie Cię witamy!. Nr 21-22 Maria Rydlowa, Lucjan Rydel 1870-1918. Maria Rydlowa Przyjaźń Lucjana Rydla i Stanisława Wyspiańskiego w świetle listów i nie tylko listów. Lucjan Rydel dzieła i prace; Wojciech Hausner, Lucjan Rydel O historii Polski dla ludu; List Lucjana Rydla do bliskiego przyjaciela, krytyka, historyka, sztuki i literatury Konstantego Mariana Górskiego; Wojciech Hausner U Lucjanów Rydlów w Toniach pod Krakowem; Wspomnienia rodzinne Lucjana Rydla Barbara Miszczyk, Anna Rydlówna - współzałożycielka Krakowskiej Szkoły Pielęgniarek Maria Rydlowa, Wspomnienie o mojej siostrze; Stanisław A. Młodzianowski, 70 lat działalności Klubu Sportowego Bronowianka; Aniela Młynarczyk Trzy słowa; Podziękowanie. Nr 23 Wojciech Hausner, „Wzniesiony budynek ma być przybytkiem wiedzy…” ( lata 30-te ), Młodzież szkolna pomaga w budowie szkoły.(Relacja z Ilustrowanego Kuriera Codziennego z dnia 5 października 1936 r.); Maria z Trąbków Rydlowa, Stara niezapomniana szkoła; Wojciech Hausner, Szkolne archiwalia – „przymus szkolny”; Kronika wizyt szkoły trywialnej w Bronowicach Małych od r. 1858. Wpisy w latach 1919-1930; Szkoła w Bronowicach Małych w prasie krakowskiej sprzed 70 laty; Ks. Marek Młynarczyk, Augustyna Moroz, Cecylia Nowosiad, Męczeńska śmierć dominikanina, ojca Justyna Spyrłaka; Jerzy Ciempka, Lekarze w Bronowicach Małych. Wspomnienie; Fotografie sprzed 50 laty z albumu Ryszarda Wojdyły i Jerzego Ciempki; Jerzy Ciempka, Wspomnienie „ochronkarza” Maria Marzec, O pracach konserwatorskich i remoncie kapliczki NMP w Bronowicach Małych przy ul. Katowickiej. Aniela Młynarczyk, Kapliczka Matki Bożej w Bronowicach Barbara Miszczyk, Józef Polak, Uroczystość ponownego poświęcenia kapliczki NMP Lista członków Towarzystwa Przyjaciół Bronowic na dzień 1 września 2006 r. Nr 24 Wspomnienia i przypadki z dziejów naszej Jubilatki, czyli sentymentalna podróż przez 190 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Bronowicach Małych. Wspomnienia z bronowickiej szkoły: Marek Kudasiewicz, Maria Kozłowska, Jan Młodzianowski, Alicja Sułkowska _Dygut. Marek Młynarczyk , ks. Wincenty Spyrłak obrońca Wybrzeża 1939 r. Maria Rydlowa, Z opowieści bronowickiego karczmarza, Ryszard Wojdyła, Maria Magdalena Mikulska, Mistrz kowalski -Walenty Wojdyła, Mój Kraków Moje Bronowice Alicja Sułkowska – Dygut, Chyląc czoła bronowickiej tradycji, Dominik Kupczyk, Moje Bronowice, Gabriela Wojdan, Spacer po Bronowicach, Zuzanna Olszewska, Mój Kraków, moje Bronowice Katarzyna Kaczmarczyk, Bajkowy świat, Wiosenne przesilenie, Czy widzisz, czy słyszysz, czy czujesz? Maciej Glinka, Bronowice, Jaonna Palewicz , Co to za miejsce? Barbara Miszczyk, Osadzenie chochoła, Aniela Młynarczyk, Gdzie moje dawne Bronowice?, Joanna Dygut, Moja ulica wczoraj, dziś i jutro, Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Bronowicach Małych, Wojciech Hausner, Żółte barwy Bronowickich Harcerzy( 1963-1975). Nr 25 Maria Rydlowa, Biografia nieznana Lucjana Rydla; Jerzy Ciempka, Mieczysław Stachura, Ryszard Wojdyła, Gry i zabawy dzieci i młodzieży bronowickiej w latach 40.i 50.XX w.; Wspomnienia rodzinne Lucjana Rydla; Wojciech Hausner, Harcerski szczep „Błyskawica” czyli krakowska „Piątka” na Złotym Rogu (1977-1984); Stanisław A. Młodzianowski, Moje pożegnanie z Bronowicką szkołą Barbara Miszczyk, „Szkoła da wam do ręki busolę”; Stanisław A. Młodzianowski, Ks. Tadeusz Ryłko w Bronowicach Małych; Wspomnienie ks. katechety Tadeusza Ryłki; Stanisław A. Młodzianowski, Absolwenci szkoły bronowickiej w szeregach Armii Krajowej; Barbara Miszczyk, Wspomnienie związane z obrazem Sylweriusza Saskiego pt. Zabawa w chacie, gra w domino; Maria Magdalena Mikulska, Ryszard Wojdyła, Mydlniczanin - Lajkonikiem; Aniela Młynarczyk, Ksiądz Prałat; Barbara Miszczyk, Natalia Makieła, Jubileusz 40. lecia święceń kapłańskich ks. prałata Leopolda Witka; Józef Janczewski, Barbara Miszczyk, 10. lecie Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich.

     W sprzedaży dostępne są również numery archiwalne Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich.

Zainteresowanych zakupem bieżących i archiwalnych zeszytów prosimy o kontakt.